Функції страхування

Страхуванням на сьогоднішній день називають відносини по захисту інтересів юридичних і фізичних осіб по відношенню до майна у випадках настання страхових випадків. Економічна сутність та функції страхування обумовлені тим, що це вид діяльності, який безпосередньо пов’язаний з розподілом ризику нанесення шкоди серед страхувальників та страховиків.

Страховики - це спеціалізовані організації, які забезпечують акумуляцію страхових внесків та здійснення виплат при нанесенні певного шкоди майновим інтересам. Страхувальники - це, відповідно, особи, які страхують свої майнові інтереси.

Як і будь-яка інша діяльність, страхування відіграє певну роль в економіці, воно має свої функції страхування і ґрунтується на певних принципах.

Роль його полягає в тому, що воно забезпечує безперервність і безперебійність суспільного відтворення. Це проявляється в результатах діяльності, які в свою чергу виражаються в:

- забезпеченні економічної і соціальної стабільності за рахунок своєчасного і повного відшкодування втрат;

- участі вільних грошових коштів фонду страхової компанії в інвестиційній діяльності різних страхових організацій;

- показниках результативності проведених страхових операцій.

Страхування відрізняється специфічними ознаками, що характеризують його як категорію економіки. До таких принципів належать наступні:

- перерозподіл матеріального збитку в часі;

- наявність страхового ризику (див. Функції страхування - ризикова функція);

- зворотність страхових платежів у вигляді страхових виплат;

- задоволення потреби громадян у покритті можливого матеріального збитку.

Економічною сутністю страхової діяльності відповідають функції страхування, які висловлюють його суспільне призначення. Серед основних функцій - ризикова, попереджувальна, ощадна і контрольна.

Головною функцією, яку виконує страхування, по праву вважається ризикова, так як дана діяльність неможлива без наявності ризику. Саме він обумовлює існування і подальший розвиток страхування. Таким чином, саме в межах дії ризикової функції має місце перерозподіл вартості серед усіх учасників страхування внаслідок події випадкових страхових випадків. Важливо, що саме різноманіття ризиків і обумовлює розвиток страхування в цілому, виникнення його нових галузей і підвидів.

Функції страхування також представлені попереджувальної, яка реалізується фінансуванням за рахунок певної кількості коштів страхового фонду місцевих заходів щодо зменшення або виключення ступеня страхових ризиків, і, як наслідок, збитків від цих ризиків. У страхуванні такі заходи називаються превентивними.

Наступна функція - ощадна. Вона має на увазі збереження грошей за допомогою страхування на дожиття. Такий вид діяльності пов’язаний з потребою людей страхувати досягнуте соціальне становище і рівень достатку.

І, нарешті, контрольна функція полягає в своєчасному забезпеченні цільового формування і застосування грошей з страхового фонду, яке, в свою чергу, грунтується на законодавстві, що регулює страхову діяльність в цілому. Ця функція здійснюється через контроль над легальністю проведення конкретних страхових операцій страховими компаніями.

Крім перерахованих вище існують і інші функції, які залежать від кожного конкретного виду страхової діяльності. Наприклад, функції соціального страхування.ЩЕ ПОЧИТАТИ