Психологічний портрет особистості

Всі люди мають своїм характером, темпераментом і навіть набором шкідливих звичок. Від того, наскільки ви вмієте розгледіти в людині її особливості, залежить, чи легко ви зможете з ним спілкуватися, працювати і знайти спільну мову.

Таке вміння неймовірно допоможе в житті кожного, але особливу увагу цьому аспекту приділяють керівники при прийомі на роботу. Як правило, в солідній організації існує посада “менеджер з підбору персоналу”, яку займає людина, що вміє скласти соціально-психологічний портрет особистості. Це допомагає керівнику зібрати в колективі людей, які складуть сильну команду і зможуть максимально ефективно виконувати поставлене перед ними завдання.

Орієнтуватися в першу чергу необхідно на вміння людини адаптуватися до різних життєвих ситуацій, саме цей фактор є визначальним у формуванні уявлення про психотип особистості. Зазвичай виділяють три основних типи людей. До першого належать ті, хто орієнтується на даний час і легко адаптується до нових обставин. Такі люди зазвичай можуть швидко приймати рішення. Другий тип має орієнтацію на минуле і зазвичай діє в звичних межах заборон, дозволів, прав і обов’язків. Люди з цієї категорії прекрасно можуть реалізувати будь-які рішення. Останній, третій тип, орієнтований на майбутнє і має неадекватне ситуативне поведінка, такі індивіди досить погано пристосовані до вертикалі влади в колективі. Як правило, ці люди виступають в ролі генератора ідей.

Розбираючи психологічний портрет особистості, дуже важливо пізнати, для початку, себе, навчитися виділяти свої особливості. Уміння визначити темперамент, спрямованість особистості, характер, ставлення до різних ситуацій і цілям в житті, допоможе визначити поведінку людини в напруженій обстановці і спрогнозувати міжособистісні відносини, виявити ділові якості.

Безперечно, будь-яка людина - це особистість, однак, можна виявити програмують і базові властивості, які визначають його індивідуальні особливості. До них відносяться: характер, темперамент, здібності. Базові властивості допомагають зрозуміти і розкрити динамічність, емоційність, чутливість, темп реакції і активність людини. Програмуючі властивості дозволяють визначити інтелект, самосвідомість, спрямованість.

Психологічний портрет особистості, немов мозаїка, складається з величезного числа складових, які складається в загальну картину, що дозволяє набагато глибше зрозуміти людину.

В першу чергу, варто звернути увагу на темперамент. Кожна людина з властивою йому швидкістю реагує на різні події. Цей аспект стає помітним ще в ранньому віці, коли дитина вчиться в школі і спілкується з однолітками.

Згодом ми можемо помічати, наскільки по-різному ми реагуємо на новини, як вміємо веселитися, працювати. Всі ці відмінності говорять лише про одне - кожен з нас володіє різним темпераментом.

Малюючи перед собою психологічний портрет особистості, ви зможете зрозуміти, яка людина перед вами, що можна від нього очікувати. Такі знання дуже допомагають у житті. Однак, визначивши темперамент людини, ви не зможете побачити об’ємної картинки, вам необхідно розглядати інші складові, які допоможуть визначити психотип індивіда.

Характер людини - найбільш ємний аспект, який включає в себе сукупність особливостей особистості, що має стійкі індивідуальні відмінності. Так, психологічний портрет особистості складають, спираючись на знання унікальних властивостей характеру. Визначається він, в першу чергу, виходячи з особливостей поведінки та спілкування, а також діяльності людини.

Люди, як правило, мають характерні риси, які можна розділити на 4 основних групи. Саме вони висловлюють індивідуальне ставлення до різної діяльності. Сюди можна віднести особистісне ставлення до праці (працьовитість, ініціативність, безвідповідальність, схильність до рутинної роботи, сумлінність і т. д.), ставлення до інших людей, суспільства, колективу (чуйність, замкнутість, товариськість, бездушність, чуйність, грубість, презирство) , ставлення до самого себе (гордість, скромність, самокритичність, зарозумілість, зарозумілість, марнославство, егоїзм, образливість) і, врешті-решт, ставлення до речей (ощадливість, скупість, акуратність, щедрість і т. д.).

Найчастіше складання психологічного портрета особистості може включати ряд додаткових аспектів. Так, наприклад, наука фізіогноміка включає в себе фізіологічні особливості зовнішності людини, які дають зрозуміти, які риси характеру і темпераменту властиві даному індивідууму, виходячи з будови окремих рис його обличчя.ЩЕ ПОЧИТАТИ