Системний підхід в менеджменті

Системний підхід в менеджменті являє собою спосіб мислення по відношенню до управління і організації. Його не можна плутати з набором різних принципів дії для управлінського апарату. Вперше застосування цього інструменту управління відзначено в кінці 50-х років, і послужило величезним внеском в наукову школу управління.

Система являє собою певну цілісність, що складається з частин, тісно взаємопов’язаних між собою. При цьому у кожної частини є своє призначення і свій внесок в загальні характеристики системи. Будь-яку організацію можна представити у вигляді системи. Це може бути як відкрита, що взаємодіє із зовнішнім середовищем, так і закрита система, що має фіксовані жорсткі обмеження і не залежить від навколишнього середовища.

Виходячи з наявності в цих структурах підсистем, з наукової точки зору, існують різні школи управління. Так, поведінкова школа займається соціальною підсистемою, технічна школа - управлінням з використанням наукового підходу.

Системний підхід в менеджменті дуже важливий в разі, коли модель організації відповідає типу відкритої системи. Іншими словами, організація може отримувати із зовнішнього середовища капітал, інформацію, матеріали і людські ресурси. Всі ці компоненти звуться “входи”. Під час здійснення своєї діяльності організація повинна обробляти ці входи, перетворюючи їх в послуги або готову продукцію, які й будуть її виходами.

При ефективній системі управління під час перетворення буде отримана додаткова вартість входів, а також прибуток, зростання обсягу продажів і розшириться сфера діяльності організації.

Ситуаційний підхід до менеджменту зробив величезний вплив на теорію управління за допомогою використання наукових підходів до певних умов і обстановці. В основі даного підходу лежить безпосередньо сама ситуація, представлена ​​конкретним набором обставин, які можуть впливати на діяльність організації в певний час.

З використанням даного підходу керівники можуть ефективніше визначити, які саме прийоми використовувати для досягнення поставленої мети організації в кожному конкретному випадку. Як і системний підхід в менеджменті, ситуаційний не може бути просто набором приписів керівного складу. Це спосіб мислення для прийняття організаційних рішень.

Будь-яка система вимагає певної координації аспектів здійснення господарської діяльності. Системний підхід до менеджменту дозволяє пов’язувати між собою завдання, які виникають при досягненні організації поставлених стратегічних цілей.

Іншими словами, даний підхід займається:

- розробкою цілей організації, доведення їх до відома співробітників і отримання зворотного зв’язку;

- стратегічним плануванням;

- побудовою культури організації;

- аналізом ринку збуту;

- бізнес-плануванням.

Для більшого розуміння поняття “системний підхід в менеджменті” необхідно розібратися і з терміном “організація”. Серед різних визначень доцільніше вибрати саме те, яке позначає добровільне об’єднання громадян для виконання конкретного виду діяльності.

Центральною фігурою в будь-якій організації є її власник або лідер. Іншими словами, це людина, що побачив нове, незвичайне і оригінальне рішення задоволення людських потреб. Для цього він активно починає діяти для реалізації ідеї, витрачаючи свій особистий час, сили і засоби. Саме з цього моменту і починається процес створення певної системи під назвою “організація” з її підсистемами і іншими складовими частинами.ЩЕ ПОЧИТАТИ