Що таке функція СРЗНАЧ в Excel і для чого вона потрібна

Excel - популярна комп'ютерна програма, призначена для обробки великих масивів числових даних. Її поширеність зумовлена ​​в тому числі великою кількістю різноманітних математичних функцій, які дозволяють автоматично розрахувати потрібний показник.
  • Призначення функції СРЗНАЧ
  • Використання функції СРЗНАЧ
що таке функція срзнач в excel і для чого вона потрібна

Призначення функції СРЗНАЧ


Основна роль функції СРЗНАЧ, реаліз ованной в програмі Excel, полягає в обчисленні середнього значення в рамках заданого числового масиву. Така функція може бути корисна користувачеві в самих різних ситуаціях. Наприклад, її зручно використовувати для аналізу рівня цін на той чи інший вид продукту, обчислення усереднених соціально-демографічних показників в певнійгрупі людей або інших подібних цілей.
У більшості версій програми Excel середнє значення, що обчислюється на базі певного числового масиву, інтерпретується як середнє арифметичне значення всіх чисел, включених в даний масив. У свою чергу, середнє арифметичне, відповідно до прийнятого в математиці визначенням, розуміється як загальна сума всіх розглянутих значень, поділена на їх кількість.
Наприклад, перед аналітиком стоїть завдання розрахувати середній вік учнів невеликої групи з англійської мови, в яку входять всього шість чоловік. При цьому в їх числі - люди, вік яких становить 19, 24, 32, 46, 49 і 52 роки. Для того щоб розрахувати середнє арифметичне віку для цієї групи, необхідно спочатку знайти суму їх віку, яка складе 222 року, а потім розділити на число учасників групи, тобто на шість чоловік. В результаті з'ясується, що середній вік членів цього навчального класу становить 37 років.

Використання функції СРЗНАЧ


Розрахувати середню значення в програмі Excel за допомогою функціїСРЗНАЧ досить просто: для цього необхідний задати програмі діапазон даних, за яким буде зроблено розрахунок. Здійснити завдання необхідного діапазону можна двома основними способами - за допомогою інтерфейсу програми або за допомогою ручного введення відповідної формули.
Так, для використання функції за допомогою інтерфейсу в розділі «Функції» необхідно знайти функцію СРЗНАЧ серед починаються на букву «С», так як в загальному переліку вони розсортовані за алфавітом. Вибравши цю функцію, ви викличете поява меню, в якому програма запропонує вам ввести діапазон для розрахунку. Зробити це можна, виділивши мишею потрібні клітинки в таблиці Excel. У разі якщо вам потрібно виділити кілька осередків або груп комірок, що знаходяться на відстані один від одного, утримуйте CTRL. В результаті виконання цієї функції в обраній для відображення результатів осередку з'явиться значення середнього показника.
Другий спосіб - ручне введення формули для розрахунку. В цьому випадку в командному рядку необхідно, як і для інших формул, ввести знак «=», потім - назва функції СРЗНАЧ, апісля, в дужках, діапазон необхідних даних. Наприклад, якщо вони розташовані в стовпчик і займають клітини від F1 до F120, функція отримає вид=СРЗНАЧ (F1: F120). При цьому діапазон даних, що слідують один за одним безперервно, як у цьому прикладі, позначається двокрапкою, а якщо дані знаходяться на відстані один від одного - крапкою з комою. Наприклад, якщо потрібно обчислити середнє тільки по двом осередкам - F1 і F24, функція набуде вигляду=СРЗНАЧ (F1; F24).

ЩЕ ПОЧИТАТИ