Вирішення спорів в арбітражному суді

Вирішення спорів в арбітражному суді починається з позовної заяви. Воно підписується позивачем або його представником. Після сплати держмита заява подається до арбітражу. Справи повинні розглядатися і рішення прийматимуться протягом не більше двох місяців з надходження позовної заяви.

Про підготовку до розгляду виноситься відповідна ухвала. У ньому суддя закріплює дії, які передували підготовці, призначення судочинства, а також час і місце проведення розгляду.

По ходу підготовки розглядається питання про виклик третьої особи або іншого відповідача. Сторонам суд може запропонувати пред’явити ті або інші докази, документи.

Позовна заява необхідно оформляти належним чином, включати всі необхідні реквізити, які передбачені в статті 102 АПК. Крім цього, в заяві може бути зазначена будь-яка інша інформація, яка обґрунтовує пред’являються вимоги. В одному позові допускається вказувати кілька вимог, взаємопов’язаних між собою.

Пред’явлення заяви у встановлені законом терміни є дотриманням строків давності.

Відповідно до статті 89 АПК, вирішення спорів в арбітражному суді передбачає сплату судових витрат. У суму витрат входить державне мито та витрати по ходу розгляду. Зазначені витрати виробляються вперед тією стороною, яка заявляє відповідні вимоги, або зацікавленими сторонами в однакових частинах в разі, якщо вони одночасно звернулися з вимогою.

Вирішення спорів в арбітражному суді здійснюється в складі 3-х суддів (за винятком виробництв, рішення за якими виноситься одноосібно). Всі посадові особи рівноправні при вирішенні питань.

Вирішення спорів в арбітражному суді передбачає досягнення згоди між сторонами. При цьому відповідно до угоди приймається рішення, якщо воно не порушує інтереси і права третіх осіб і не суперечить законодавству.

Вирішення спорів в арбітражному суді передбачає і укладення мирової угоди. Його оформлення здійснюється в письмовій формі. Про укладення мирової угоди виноситься відповідна ухвала. В ухвалі суд вказує про припинення провадження у справі.

Рішення, винесене на засіданні, якщо воно не оскаржене, через місяць вступає в силу.

На засіданні суду присутній головуючий суддя. Він забезпечує виключно повне з’ясування всіх обставин конфлікту, а також збереження обов’язків і прав усіх сторін. Для цього суддею визначається порядок проведення слухання, роз’яснюються учасникам обов’язки і права. Крім того, уповноважена особа сприяє в процесі реалізації прав сторін, а також вживає заходів щодо створення необхідного порядку на засіданні.

Розгляд відбувається за участю зацікавлених сторін, інших осіб і представників. На засіданні заслуховується позивач і відповідач або інші представники, експерт та інші беруть участь в слуханні особи. Таким чином, здійснюється сприяння для досягнення між сторонами угоди. На засіданні ведеться протокол.

По завершенню розгляду справи головуючий суддя виносить рішення. Посадова особа має право оголосити тільки резолютивну частину.

При прийнятті рішення суд має право вийти за рамки позовної вимоги, знижувати в окремих випадках розмір штрафу (пені, неустойки), що підлягає до стягнення за заявою громадянина-підприємця або організації з яка порушила зобов’язання сторони. Крім того, він може також розстрочити або відстрочити виконання рішення.

Як показує практика, сьогодні податкові спори в арбітражних судах вважаються найбільш поширеними правовими конфліктами.ЩЕ ПОЧИТАТИ